aside tag – تگ aside در زبان نشانه گذاری HTML

ساختار تگ aside

<p>Hello. my name is amir taherkhani. this is main content</p>
<aside>
  <h3>sidebar title</h3>
  <p>this box contain aside content that show more result for my purpose</p>
</aside>

معرفی و کاربرد

تگ aside از آن دسته از تگ‌های html است که در ورزن HTML5 به این زبان نشانه گذاری اضافه شده است. اگر بخواهیم مختصر در مورد این تگ توضیح دهیم، باید بگوییم که تگ aside جزء گروه تگ هایی است که برای بخش بندی محتوای سایت به کار گرفته می‌شوند. اما باید در نظر داشته باشید که وقتی محتوایی داخل این تگ قرار می‌گیرد به لحاظ معنایی با محتوای تگ مادر ( تگی که aside در آن قرار دارد ) ارتباط داشته باشد و مفهوم مستقلی را ارائه ندهد.

عمدتا از این تگ برای محتوای سایدبار (بخش‌های کناری) در سایت ها استفاده می‌شود. در این حالت به صورت استاندارد توصیه می‌شود که تگ مادری که بدنه سایت را در قسمت مورد نظر ایجاد می‌کند تگ article بوده و برای محتوای ستون‌های کناری در سمت راست یا چپ بخش مورد نظر از تگ aside استفاده شود.

آیا این تگ صفات عمومی (Global Attributes) را پشتیبانی می کند؟

بله . می توانید برای این تگ از صفات عمومی در Html استفاده کنید. 

آیا این تگ صفات مربوط به رویداد ها(Event Attributes) را پشتیبانی می کند؟

بله . می توانید برای این تگ از برخی از صفات مربوط به رویداد ها در Html استفاده کنید.

نکات مهم مربوط به تگ aside

اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر مفهوم استفاده از این نوع تگ‌ها را بررسی کنیم، باید به این مسئله اشاره کنیم که در ورژن‌های قبلی html برای بخش بندی محتوای سایت در تمام قسمت‌ها عمدتا از تگ div استفاده می‌شد. بوجود آمدن تگ‌های گوناگون برای این کار در ورژن HTML5 به این منظور بوده است که به لحاظ مفهومی در بخش‌های مختلف از تگ مخصوص آن استفاده شود. شاید برای شما سوال شده باشد که فایده این کار چیست. در جواب باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از این تگ‌ها به موتورهای جستجو کمک می‌کند تا محتوای سایت شما را بهتر مورد بررسی قرار داده و نتیجه مناسبی را از این بررسی بدست آورند. همچنین اعتبار شما مقابل موتور جستجو بالا خواهد رفت زیرا صفحات سایت شما به لحاظ ساختاری استانداردهای مورد نظر موتورهای جستجو را برآورده کرده‌اند