article tag – تگ article در زبان نشانه گذاری HTML

ساختار تگ article

<article>
  <h1>wikiteach learning website</h1>
  <p>WikiTech educational website was born in 2009.</p>
  <p>This site was established to fully teach site design topics</p>
</article>

معرفی و کاربرد

تگ article از جمله تگ هایی است که برای دسته بندی صفحات به بخش های کوچک تر مورد استفاده قرار می گیرد. در آخرین ورژن زبان نشانه گذاری html ساختار تکامل یافته ای برای طبقه بندی محتوا در صفحات وب ایجاد شده است. 

بر این اساس با توجه به ویژگی های ساختاری و مفهومی هر بخش از محتوای یک صفحه، از تگ های متفاوتی برای دسته بندی بخش های مختلف در صفحات استفاده می شود. تگ article نشان دهنده یک محتوای مستقل متنی در صفحه است. یک بخش مستقل متنی ممکن است دارای تگ های هدر و پاراگراف متنی متعددی باشد که بیانگر یک مفهوم مستقل هستند. منظور از مفهوم مستقل این است که این بخش از محتوای صفحه به تنهایی دارای پیام و هدف مشخصی است که بنابر همین موضوع می توان آن را به تنهایی دارای معنی و مفهوم کامل در نظر گرفت.

در یک صفحه کامل ممکن است محتوا به بخش های مختلفی تقسیم شود. تگ article می تواند در بخش های مختلف به کار گرفته شود. از جمله موارد استفاده آن می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

  1. 1- مطالب بخش های مختلف سایت
  2. 2- مطالب آموزشی موجود در صفحات
  3. 3- پست های خبری در یک صفحه
  4. 4- استفاده در ساختار صفحات سینگل یک پست تایپ
  5. 5- نظرات کاربران در وب سایت
  6. 6- محتوای بخش انجمن در وب سایت های انجمن محور

تفاوت تگ article با سایر تگ های طبقه بندی محتوا

همانطور که در بخش قبلی بیان کردیم، ساختار تکامل یافته html5 در پشت پرده یک صفحه در سایت ، نظام مشخصی را تشکیل داده که به خزنده های موتور جستجو کمک خواهند کرد تا بوسیله این عناصر، تحلیل بهتری از محتوای صفحات داشته باشند. در طراحی صفحات وب هر چه بیشتر از این تگ ها بصورت مرتب و در جای مناسب استفاده شود، موتورهای جستجو با نظم قابل توجهی در یک صفحه روبرو خواهند شد که بنابراین امتیاز بالاتری را به لحاظ سئو به آن صفحه می دهند

آیا این تگ صفات عمومی (Global Attributes) را پشتیبانی می کند؟

بله . می توانید برای این تگ از صفات عمومی در Html استفاده کنید.

آیا این تگ صفات مربوط به رویداد ها(Event Attributes) را پشتیبانی می کند؟

بله . می توانید برای این تگ از برخی از صفات مربوط به رویداد ها در Html استفاده کنید.