html tag – تگ html در زبان نشانه گذاری HTML

ساختار تگ html

<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <title>Title of the site page</title>
   </head>
   <body>
      The content of the site page in body tag
   </body>
</html>

معرفی و کاربرد

تگ html به طور کلی معرف این است که محتوای داخل آن نشان دهنده یک صفحه از وبسایت می‌باشد. در واقع این تگ تمام محتوای سایت را ( چه محتوای ساختاری و چه توضیحات متا که دیده نمی‌شوند) شامل شده و همه چیز در آن قرار می‌گیرد. تنها قسمتی که در تگ html قرار نمی‌گیرد، دستورالعمل doctype بوده که بیانگر ورژن زبان نشانه گذاری است که از آن استفاده می‌کنید. بنابراین تنها کاری که در رابطه با این تگ لازم است انجام دهید، این است که در جای درست ( بعد از دستورالعمل doctype آن را باز کرده و تمام محتوا را در آن قرار داده و در انتها آن را ببندید. 

همانطور که در نمونه کد بالا مشاهده می‌شود، محتوای داخلی تگ html بصورت استاندارد به دو قسمت کلی تقسیم می‌شود. قسمت اول تگ head است شامل محتوای عناصر معرفی صفحه می‌باشد. قسمت دوم تگ body است که بدنه سایت را نشان می‌دهد و محتوای قابل نمایش سایت در این قسمت قرار خواهند گرفت

صفت ها ( Attributes )

نام صفت (ATTRIBUTE) مقادیر (VALUE) توضیحات
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml برای مشخص کردن فضای نام (namespace) در xml استفاده می شود استفاده از این صفت در فایل XHTML ضروری می‌باشد
آیا این تگ صفات عمومی (Global Attributes) را پشتیبانی می کند؟

بله . می توانید برای این تگ از صفات عمومی در Html استفاده کنید.

آیا این تگ صفات مربوط به رویداد ها(Event Attributes) را پشتیبانی می کند؟

خیر . با توجه به ساختار و کاربرد این تگ استفاده از صفات رویدادها برای آن مفهومی نداشته و امکان پذیر نیست.

نکات مهم مربوط به تگ html

استفاده از صفت xmlns در فایل‌های XHTML برای تگ html ضروری است . اما در فایل HTML معمولی اعتبار ندارد. اگر با اسناد XHTML آشنا نیستید، باید اشاره کنیم که این اسناد تا حد زیادی مطابق اسناد HTML هستند و تفاوت آنها در رعایت استانداردهای نشانه گذاری و قوانین نوشتاری صفحات وب است. 

به بیان دیگر XHTML همان HTML است که به عنوان یک سند XML اصلاح و مجددا طراحی شده است. XML زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اسناد حتما باید به درستی کدنویسی شوند. ( از دستورات به شکل صحیح و استاندارد استفاده شده باشد). لازم به ذکر است که در ترجمه html بسیاری از مرورگرها خطاهای نوشتاری جزئی در دستورات این زبان نشانه گذاری را نادیده گرفته و خروجی را به شکل صحیح نمایش می‌دهند